ZACHĘTA

 

Pl. Małachowskiego 3

 

 

Gmach Zachęty jest jednym z najpiękniejszych obiektów publicznych w Warszawie. Jego projektantem był Stefan Szyller, wybitny warszawski architekt przełomu XIX i XX w. Budynek powstał w latach 1898-1903 na zamówienie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim − organizacji, skupiającej artystów i miłośników sztuki, która stawiała sobie za cel popularyzację sztuki polskiej, niesienie pomocy młodym artystom, organizację wystaw i konkursów etc. Zrealizowany projekt (artysta zaprojektował bowiem trzy znacznie różniące się warianty) nawiązuje do renesansu włoskiego i klasycyzmu. Szczególną dekoracyjnością odznacza się fasada główna, z bogatą dekoracją rzeźbiarską Zygmunta Otto w tympanonie masywnego portyku. Wnętrze zostało zaprojektowane do celów wystawowych: z przeszklonym górą dziedzińcem otoczonym piętrowymi krużgankami. Po II wojnie światowej bogate zbiory malarstwa polskiego z Zachęty zdeponowano w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie stały się trzonem Galerii Sztuki Polskiej. Dziś w gmachu mieści się Zachęta Narodowa Galeria Sztuki – narodowa instytucja kultury, która stawia sobie za cel prezentację i promocję sztuki współczesnej.

 

GALERIA

 

 Zachęta Sztuk Pięknych - elewacja frontowa

 

 Zachęta Sztuk Pięknych -...

 

Zachęta Sztuk Pięknych - elewacja...