WIADUKT STANISŁAWA MARKIEWICZA

 

Ul. Karowa

 

 

Eklektyczny wiadukt-ślimak, po którym ul. Karowa serpentyną schodzi ze Skarpy Wiślanej na Powiśle, powstał w latach 1903-1905. Autorem oprawy architektonicznej obiektu jest Stefan Szyller, wybitny warszawski architekt przełomu XIX i XX w., natomiast dekorację rzeźbiarską wykonał Jan Woydyga. Podpory wiaduktu wieńczą latarnie (pierwotnie gazowe) w formie obelisków, nad główną podporą dwie alegoryczne grupy rzeźbiarskie z przedstawieniem Warszawy jako miasta sztuki, nauki, handlu i przemysłu oraz Syreny. Wiadukt nosi imię Stanisława Markiewicza, wybitnego warszawskiego lekarza i higienisty, jednego z założycieli Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. W trakcie remontu w latach 2006-2007 przywrócono pierwotny wygląd obiektu – odtworzono latarnie (usunięte po II wojnie światowej jako przejaw „burżuazyjnego” gustu) oraz przywrócono kamienny bruk.

 

GALERIA

 

WIADUKT STANISŁAWA MARKIEWICZA - GRUPA RZEŹBIARSKA APOTEOZA WARSZAWY

 

WIADUKT STANISŁAWA MARKIEWICZA - GRUPA RZEŹBIARSKA APOTEOZA WARSZAWY i LATARNIE

 

WIADUKT STANISŁAWA MARKIEWICZA - WIDOK OGÓLNY

 

WIADUKT STANISŁAWA MARKIEWICZA - WJAZD POD WIADUKT