OSIEDLE BOERNEROWO

 

Osiedle Boernerowo

 

 

Nazwa osiedla pochodzi od nazwiska jego inicjatora – Ignacego Augusta Boernera: inżyniera, żołnierza, ministra. Jako minister Poczt i Telegrafów (1929-1933) doprowadził do utworzenia w 1932 r. osiedla mieszkaniowego dla pracowników resortu łączności przy Transatlantyckiej Radiostacji Nadawczej w Babicach. W 1935 r. osiedle liczyło już 284 domki. W 1936 r., w dowód uznania dla pracy zmarłego już Boernera, osiedlu nadano nazwę Boernerowo. Po II wojnie światowej zmieniono ją na Bemowo. Do nazwy przedwojennej powrócono w 1987 r. W związku z otwarciem na przełomie lat 40/50 XX . Lotniska Babice oraz kompleksu Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) osiedlu nadano charakter wojskowy, wysiedlając prawie wszystkich jego dawnych mieszkańców. W domach zakwaterowano pracowników WAT-u i lotniska. Tylko ok. 30% dawnych mieszkańców odzyskało swoje dawne domy.