KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. TRÓJCY

 

Pl. Małachowskiego 1

 

 

Kościół Św. Trójcy, autorstwa Szymona Bogumiła Zuga, jest jednym z najbardziej reprezentatywnych przykładów architektury klasycystycznej w Warszawie. Projekt świątyni został osobiście zaakceptowany przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kościół oddano do użytku w 1781 r. Od tego czasu jest centralnym miejscem w życiu społeczności warszawskich luteran. Zniszczony we wrześniu 1939 r. kościół został odbudowany według projektu Teodora Burschego. Ze względu na doskonałą akustykę był i jest wykorzystywany jako sala koncertowa. Występowało tu wielu wybitnych muzyków, wśród nich, w kwietniu 1825 r., Fryderyk Chopin. Przez szereg lat galeria wokół latarni na kopule kościoła była najwyższym punktem widokowym miasta. Z tego miejsca ruchy wojsk nieprzyjacielskich obserwowali oficerowie Tadeusza Kościuszki podczas Insurekcji 1794 r. W 1858 r. pierwszą fotograficzną panoramę Warszawy z galerii kościoła wykonał Karol Beyer.

 

GALERIA

 

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. TRÓJCY

 

 KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. TRÓJCY