GMACH WYDZIAŁU FIZYKI POLITECHNII WARSZAWSKIEJ

 

Ul. Koszykowa 75

 

 

Na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej, osłonięty drzewami, stoi gmach wydziału fizyki (pierwotnie fizyko-elektryczny) Politechniki Warszawskiej. Został wybudowany w latach 1899-1902 według projektu wybitnego architekta tego okresu, Stefana Szyllera, autora m.in. gmachu głównego Politechniki. Zaprojektowany został w stylu renesansu włoskiego z elementami klasycyzmu, trzykondygnacyjny, złożony z czterech skrzydeł zgrupowanych wokół krużgankowego dziedzińca. Pierwotnie posiadał monumentalne, wysunięte przed gmach skrzydło frontowe. Budynek był w detalach zaprojektowany do funkcji, które miał pełnić. Miał m.in.: sale do badań, wykładów i ćwiczeń, wieżę do obserwacji astronomiczno-meteorologicznych, niezależną konstrukcję nośną obserwatorium i pracowni dla potrzeb czułej aparatury. W czasie II wojny światowej budynek został znacznie uszkodzony, w latach 1945-1946 odbudowany bez skrzydła frontowego.