Wolff

 

Rodzina Augusta Roberta Wolffa (1833–1910), współzałożyciela otwartej w Warszawie księgarni i oficyny wydawniczej „Gebethner i Wolff” przybyła do Polski z Niemiec. Ojciec Augusta Roberta, Gottlieb August Wolff, sukiennik, urodził się 4 lutego 1787 r. w Brójcach (Brätz), w powiecie międzyrzeckim (Kreis Meseritz) w obecnym województwie lubuskim. W 1815 r. poślubił Karolinę Joannę Hellman. W 1826 r. opuścił Brójce i przybył do Zgierza, gdzie zmarł w 1833 r. 15 stycznia 1833 r. urodził się August Robert. W 1847 r. podjął pracę w warszawskiej księgarni Friedleina, gdzie poznał Gustawa Adolfa Gebethnera. W 1860 r. ożenił się z Julią Augustyną Galle, córką właściciela aptek. Z dwanaściorga dzieci pięcioro zmarło we wczesnym dzieciństwie. Dwaj synowie Augusta Roberta, Józef August (1862–1918) i Gustaw August (1872–1951), zasłużyli się dla rozwoju polskiego księgarstwa i tworzenia organizacji polskich księgarzy. Józef August Wolff po studiach podjął w 1885 r. pracę w kierownictwie firmy „Gebethner i Wolff”, w 1886 r. objął stanowisko redaktora „Tygodnika Ilustrowanego”, przyczyniając się do rozwoju tego czasopisma. W latach 1911–1918 był prezesem Związku Księgarzy Polskich. Stanowisko to objął po nim jego brat Gustaw August i zajmował je do 1932 r. W 1929 r. po spłaceniu Wolffów przez rodzinę Gebethnerów powołany został na przewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy Gebethner i Wolff. Wraz z nim wygasło zaangażowanie rodziny Wolffów na niwie księgarsko-edytorskiej. Gustaw August Wolff, z wykształcenia polonista, władał biegle wieloma językami, był poetą i tłumaczem poezji, m.in. przełożył na język polski wiersze Heinego.

 

Prawnukiem współzałożyciela firmy „Gebethner i Wolff” był Jerzy Wolff, syn Ludwika Roberta, malarz, grafik, odkrywca Nikifora, wyświęcony w 1952 r. na księdza. Zmarł w Laskach pod Warszawą w 1985 r. w wieku 83 lat. Adam Tadeusz Wolff (1899–1984), syn Gustawa Augusta, był historykiem, cenionym mediewistą, profesorem w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN, współzałożycielem i zasłużonym działaczem Polskiego Związku Żeglarskiego. Stanisław Jan Wolff, młodszy brat Gustawa Augusta, w czasie okupacji niemieckiej zaangażowany w konspirację, aresztowany przez Gestapo, został zesłany do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, gdzie zmarł. Najmłodszym z synów współzałożyciela firmy „Gebethner i Wolff” był Stefan Karol Wolff (zm. 1950), lekarz. Miał syna Tadeusza (1910–1975). We Wrocławiu mieszkają jego syn Jacek Wolff (ur. 1947) i jego dzieci Jakub (ur. 1981) i Anna (ur. 1983) oraz wnuk Julian (ur. 2009), należący do siódmego już pokolenia potomków Bogumiła (Gottlieba) Augusta Wolffa. (SG)