Weigle

 

Pochodzą z Backnang w Wirtembergii, skąd w 1874 r. przybył do Warszawy Gottlob Luis Weigle (1850–1934). Podjął pracę u swego starszego brata, Johanna Wilhelma Friedricha, który kilka lat wcześniej osiadł w Warszawie i przy ul. Niskiej założył garbarnię. Wkrótce Gottlob Luis otworzył własny warsztat garbarski przy ul. Burakowskiej 13. W 1878 r. przeniósł go na ul. Piaskową 4, gdzie wybudował nowoczesną fabrykę, produkującą skóry białe i kolorowe.


Na początku I wojny światowej Weiglowie, jako obywatele narodowości niemieckiej, zostali internowani i wywiezieni w głąb Rosji, do Orenburga. Gdy w 1917 r. wybuchła rewolucja, wrócili do Warszawy. W czasie wojny Rosjanie wywieźli z warszawskiej fabryki maszyny, urządzenia, surowce i gotowe wyroby; puste hale wydzierżawiła żona Gottloba Luisa, Anna. Po I wojnie światowej na czele odbudowanego ze zniszczeń zakładu stanęli: ojciec Gottlob i jego trzej synowie: Aleksander, Edward i Bogusław, którzy w grudniu 1928 r. zawiązali spółkę pod nazwą „Fabryka Skór G. Weigle, Synowie”, przekształconą w lutym 1939 w spółkę akcyjną. Wyroby firmy były najwyższej jakości, w 1929 r. uzyskały dwa Wielkie Złote Medale na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu.


Podczas II wojny światowej fabryka znajdowała się pod nadzorem niemieckiego pełnomocnika Urzędu do Gospodarowania Skórami i Futrami.


W 1950 r. częściowo zniszczoną fabrykę przejął Skarb Państwa i podporządkował Centralnemu Zarządowi Przemysłu Skórzanego, który na jej bazie utworzył Zakłady Garbarskie „Syrena”. Rodzina Weigle podejmowała po wojnie bezowocne próby odzyskania zakładu. W ostatnim czasie na terenie byłej fabryki garbarskiej pod firmą „G. Weigle” powstało luksusowe osiedle mieszkaniowe. Weiglowie nadal mieszkają w Warszawie, m.in. dwaj synowie Edwarda (zm. 1938) i Elsy z d. Schönstädt (1908–1992) Piotr i Michał Edward oraz córki Bogusława i Jadwigi z d. Daab – Zofia i Elżbieta, i dzieci Stefana i Adeli (z d. Weigle) Łysakowskich – Jadwiga i Tadeusz. (PW) 

 

Dyplom honorowy mistrza i członka cechu garbarzy, nadany w 1931 Gottlobowi Luisowi Weigle. PW

 

Reklama fabryki skór "G. Weigle Synowie". PW

 

Gottlob Luis Weigle, mistrz kunsztu garbarskiego. PW

 

Gottlob Luis Weigle z synem Aleksandrem, styczeń 1918 r. w Mołodecznie po przekroczeniu granicy frontu po ucieczce z rosyjskiego...

 

Anna i Gottlob Luis Weigle z dziećmi przed warsztatem przy ul. Burakowskiej. Od lewej: Edward, Adela, Anna, Gottlob i Aleksander,...

 

Spotkanie rodzinne z okazji pięćdziesiątych urodzin Gottloba Luisa Weigle. Od lewej: jubilat, jego teściowa – Christina Daab, oraz żona Anna. PW

 

Na plaży w Brösen (Brzeziny koło Gdańska), lipiec 1924. PW

 

Ewa Weigle, córka Edwarda i Elsy Weigle, z bratem stryjecznym Jurkiem (synem Aleksandra) na tarasie domu przy ul. Piaskowej 4. PW

 

Edward i Elsa Weigle na wycieczce, którą odbyli samochodem marki Horch, maj 1933. PW

 

W mieszkaniu Edwarda i Elsy Weigle przy ul. Piaskowej 4. PW

 

W mieszkaniu Edwarda i Elsy Weigle przy ul. Piaskowej 4. PW

 

Rodzina Weiglów w salonie mieszkania przy ul. Piaskowej 4. PW

 

W mieszkaniu Edwarda i Elsy Weigle przy ul. Piaskowej 4. PW

 

Spotkanie rodzinne u Bogusława Weigle, Młociny, 1932. PW