Karol Ludwik Temler

 

(1823–1906), przemysłowiec.
Urodził się 22 września. Brat Aleksandra Ferdynanda (1825–1917). Wedle niesprawdzonej tradycji rodzinnej Temlerowie osiedli w Polsce przed wiekami i zajmowali się garbarstwem. Na pewno jego ojciec Jan Gotfryd (1793–1885, syn Jana i Barbary) urodził się w miejscowości Gera w Saksonii i w 1819 r. założył w Warszawie garbarnię, którą przejęli później jego dwaj synowie. Po przystąpieniu do spółki Ludwika Szwedego garbarnia działała pod nazwą „K.A. Temler i L. Szwede”. W 1879 r. została przekształcona w Towarzystwo Akcyjne, będące jednym z największych zakładów garbarskich w Królestwie Polskim, i przeniesiona na ulicę Okopową 78. W 1948 r. fabrykę upaństwowiono. Karol Ludwik zmarł 7 lutego 1906 r. Był żonaty z Emilią Werner, mieli cztery córki i dwóch synów, którym udało się dożyć dorosłości.

[Na podstawie: Stanisław Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, t. 1, Warszawa 1932; Józef Mieczysław Pfeiffer, Wspomnienia warszawskiego przemysłowca, Warszawa 2003]