Karol Ludwik Strasburger

 

(1848–1916), ekonomista.
Był synem cukiernika Edwarda Bogumiła i Krystyny Anny z Schützów. Dziad, Jan Chrystian, przybył do Warszawy z Drezna. Karol Ludwik uzyskał stopień magistra na Wydziale Prawa i Administracji warszawskiej Szkoły Głównej, a doktorat obronił na uniwersytecie w Jenie. Interesował się zagadnieniami ekonomicznymi i współpracował z kilkoma czasopismami krajowymi i zagranicznymi. Jako dyrektor finansowy odegrał wybitną rolę w Zarządzie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Był prezesem Banku Handlowego w Warszawie. Dużo energii poświęcał działalności społecznej. Wraz z kilkoma innymi ewangelikami należał do grona członków założycieli Kasy Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. dra Józefa Mianowskiego. Ożenił się z Anielą Karoliną z Simmlerów, ich syn Edward Karol (1882–1923) również został ekonomistą. Karol Ludwik zmarł w 1916 r. w Warszawie, został pochowany na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

[Na podstawie: Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1989]