Jan Henryk Liebelt

 

(1742–1796/97), kupiec.
Liebeltowie pochodzili z pogranicza Alzacji i Lotaryngii, skąd wywędrowali do Saksonii, a na początku XVIII w. do Prus. Jan Henryk przybył do Warszawy z Torunia za panowania Stanisława Augusta. Wraz z bratem Jakubem, także kupcem bławatnym, założyli w Warszawie Dom Handlu Bławatami przy Nowym Świecie 66, gdzie sprzedawali materiały przywożone z Hamburga. Prowadzili ponadto sklep przy ul. Koźlej 1820. Bracia udzielali się w warszawskim zborze ewangelickim i warszawskich lożach masońskich, m.in. Göttin von Eleusis, gdzie zajmowali różne stanowiska. Jan Henryk miał dwóch synów: Jana Samuela i Teodora. Zmarł prawdopodobnie w 1796 lub 1797 r. i został pochowany na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.

[Na podstawie: Tadeusz Władysław Świątek, Rody warszawskie, Warszawa 2007; Władysław Smoleński, Mieszczaństwo warszawskie, Warszawa 1917 (II wyd. 1976); Władysław Smoleński, Sekta farmazonii warszawskiej, Warszawa 1980]