Gustaw Dawid Mann

 

(1796–1884), właściciel wytwórni narzędzi metalowych.
Urodził się w 1796 r. w Berlinie. Był synem Fryderyka, pastora w Charlottenburgu i Marii von Ribbeck. Od 1811 r. studiował teologię. Porzucił jednak studia, aby zaciągnąć się do wojska pruskiego. W 1815 r. walczył w wojnach napoleońskich i został ranny w bitwie pod Waterloo. W 1816 r. wyjechał do Wiednia, a trzy lata później osiadł na stałe w Warszawie. Razem z innym Niemcem, Janem Röttlingerem założył pierwszą w Królestwie Polskim wytwórnię narzędzi chirurgicznych. Po kilku latach wspólnik zmarł i Gustaw Mann został jedynym właścicielem zakładu. W 1837 r. uzyskał pozwolenie na otwarcie Instytutu Ortopedycznego. Salę gimnastyczną urządził przy wytwórni, początkowo na Podwalu, potem na ul. Aleksandrii (dawny pałac Słuszków). Z żoną Anną Divisius miał dwóch synów: Emiliana i Alfonsa oraz córkę. W późniejszych latach prowadzenie zakładu powierzył Emilianowi. Zmarł w Warszawie 21 grudnia 1884 r. i został pochowany na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. Po jego śmierci fabryka nieco podupadła, ostatecznie przejął ją młodszy syn Alfons.

[Na podstawie: biogram autorstwa Henryka Rutkowskiego, Polski Słownik Biograficzny]