Prezentacja pakietu edukacyjnego „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku”

2015-03-17

 

Krzysztof Wittels i Joanna Góral-Wojtalik, autorzy wydanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) przewodnika dla nauczycieli gimnazjalnych „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku” przedstawili publikację 35 nauczycielom z warszawskich i podwarszawskich gimnazjów i liceów.

 

Wydarzenie odbyło się w ramach kursu doskonalącego dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie pt. „XX wiek okiem dokumentalisty”, zorganizowanego w sobotę 14 marca przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, instytucję edukacyjną m.st. Warszawy (WCIES).

 

Była to pierwsza prezentacja naszego pakietu edukacyjnego w środowisku nauczycieli. Krzysztof Wittels nakreślił tło historyczne dobrowolnej polonizacji rodzin przybywających w wieku XVIII i XIX z krajów niemieckich do Warszawy, a także ich zaangażowanie w polski ruch niepodległościowy, jak i w rozwój polskiej nauki i kultury. Pierwszą postawę obrazuje osoba Romualda Traugutta, ostatniego dyktatora Powstania Styczniowego, straconego na stokach warszawskiej Cytadeli, którego rodzina przybyła do Polski z Niemiec w czasach saskich. Przykładem drugiej z nich może być Oskar Kolberg, pierwszy polski folklorysta.

 

Joanna Góral-Wojtalik omówiła układ metodyczny przewodnika i podkreśliła, że poza przybliżeniem fenomenu „Polaków z wyboru” w Warszawie, publikacja pozwala na przeprowadzenie lekcji z uczniami na tak ważne a zarazem uniwersalne tematy jak poczucie tożsamości, prawa i obowiązki obywatela w demokratycznym państwie i społeczeństwie, przedsiębiorczość i patriotyzm lokalny czy wielokulturowość. Przewodnik pozwala również na wykonanie z uczniami projektu edukacyjnego.

 

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli. Na zakończenie szkolenia Tomasz Markiewicz z FWPN, współautor projektu „Polacy z wyboru”, zaprosił uczestników szkolenia na seminarium dla nauczycieli o projekcie, które odbędzie się 9 czerwca 2015 roku w Domu Spotkań z Historią. Projekt „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku” składa się z wystawy mobilnej, albumu, strony internetowej i pakietu edukacyjnego.

 

Co: prezentacja pakietu edukacyjnego „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku”Kiedy: 14 marca 2015 r.